היום :

 

ביטוח - דף הבית I

 

טיפ השבוע I

הוסיפו למועדפים I

צרו קשר I

סוכן ביטוח - המדריך על הסוכנים ולסוכנים

היועצת קטיה שורצמן

יועצת הביטוח קטיה שורצמן

 

פתרונות ניהול סיכונים לחברות, יזמים, קבלנים, יועצים  וסוכנים.


הרשמה לטיפים מהאתר

הרשמה לטיפים מאתר הביטוח

 

שם

דואר אלקטרוני

 

 

הכתבה ב"גלובס" על סוכני ביטוח


 

תוכן המדריך


מקצוע מכובד


מעמד הסוכן


חידוש אוטומטי


סוכן מורשה


הסוכן הרצוי


עמלת הסוכן


כיצד בודקים אם הסוכן מורשה


את מי מייצג הסוכן?


פניית סוכן שלא הוזמן


עיסוק ברישיון


המאמן


לקחת פוליסה מהסוכן


פרמיה שלא הועברה לחברה


מידע  ביטוחי שנמסר לסוכן


טיפול הסוכן בתביעות


איך  לא  להיות קורבן  לרמאים


דוגמה להתאמת ביטוח לצרכים


בחירת סוכן הביטוח 


סוכן הביטוח כיועץ


האם הסוכן מרמה?


עבודת הסוכן


פרופיל עסקי לסוכן ביטוח


עבודתם של סוכנים


אחריות מקצועית


לשכת סוכני הביטוח


קבלת רישיון סוכן מורשה


תנאים לקבלת רישיון תאגיד


 

 

 

 


 

  


אין להעתיק את הכתבה, לפרסמה או לעשות בה כל שימוש אחר

 

 

 

 

 

סוכן ביטוח <> סוכני ביטוח

 

סוכני ביטוח 

תוכן המדריך

 

 


 סוכן ביטוח - מקצוע מכובד

 

מקצוע סוכן הביטוח נחשב כמקצוע מכובד ובעל חשיבות, הן בעיני החוק הדורש, בין היתר,  ניקיון כפיים מוחלט ותקופת התמחות של שנתיים ובחינה מסכמת כתנאי לקבלת רישיון סוכן ביטוח והן בעיני מנהיגי הישוב (ראו גישתו של זאב ז'בוטינסקי שהתייחס במילים "חוצפה ברורה וערומה" כתגובה למי שערער על חשיבות עבודתו של הסוכן).

 

דמויות מובילות ונערצות כמו זאב ז'בוטינסקי, שאול טשרניחובסקי, מאיר דיזנגוף, טל ברודי, מיקי ברקוביץ', דורון ג'מצ'י וגם הסופר אמנון ז'קונט עסקו בעבר או  עוסקים כיום בביטוח וחלק מחברות הביטוח הפועלות כיום הוקמו על-ידי סוכנים.

 


מעמדו של סוכן ביטוח

 

א. מעמד כמתווך

 

סוכן הביטוח אינו מהווה צד לחוזה הביטוח אלא משמש כמתווך. תיווך בביטוח מחייב רישיון לפי ענף הביטוח וזאת לפי הוראות חוק פיקוח על שירותים פיננסיים  (ביטוח) התשמ"א - 1981.

 

ב. הסכם בכתב עם המבטח

 

לפי חוק זה  וחוזר המפקח על הביטוח מספר 2004/14, מבטח לא יעבוד עם סוכן ללא הסכם בכתב שיכלול תנאים הנוגעים לגביית כספים מהלקוחות (אם אכן נגבים ע"י הסוכן), הקובע:

  • להחזיק כספי הלקוחות (הפרמיות) - בחשבון בנק נפרד ולהעביר  לחברת הביטוח עד ה - 15 בכל חודש את הכספים שגבה מלקוחותיו בחודש הקודם, בכפוף לשינוי לפי חוזר המפקח לגבי בחשבון נאמנות מנוהל ע"י הסוכן, כנ"ל.

  • החל מיום 1/1/05 בחשבון נאמנות נפרד לכל מבטח, מפוצל (אחד לביטוח כללי ואחד לביטוח חיים).

  • בניהול נאמן או הסוכן, בהנ"חש כפולה ובפיקוח רו"ח (והעברת הפרמיה למבטח בתוך 5 ימי עסקים מיום  הפקדתם בביטוח חיים וביטוח כללי בתוך 10).

  • איסור קיזוז עמלה וכל סכום שהוא מהחשבון.

  • רווחי החשבון לטובת המבטח.

  • החל מיום 1/1/06 העברת הכספים למבטח תכלול העברת פרטי הפוליסות והמבוטחים.

 

ג. איסור ייעוץ לסוכן מוצרי פנסיה

 

לפי חוק חוק פיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), נאסר על סוכן ביטוח פנסיוני לשמש כיועץ פנסיוני כהגדרתו בחוק אולם הוא חייב ליתן שירותי ייעוץ לגבי המוצרים אותם הוא משווק.

 

ד. ייצוג כמתווך

 

כמתווך מייצג סוכן הביטוח לפעמים את המבטח ולפעמים את המבוטח.- על ייצוג זה חלות הוראות חוק השליחות בשינויים המחוייבים:

o    לעניין חובת הגילוי של המבוטח  - סוכן הביטוח מהווה תמיד את שלוחו של המבטח. כלומר אם מידע מסוים נמסר ע"י המבוטח לסוכן רואים אותו כאילו נמסר לחברת הביטוח.

o    לעניין המשא ומתן לכריתת חוזה הביטוח וכריתתו - משמש סוכן הביטוח שלוחה של חברת הביטוח זולת אם פעל כשלוחו של המבוטח לפי דרישתו בכתב.

o   לעניין גביית פרמיה ממבוטחים - משמש סוכן הביטוח שלוחה של חברת הביטוח אלא אם הודיעה חברת הביטוח למבוטח בכתב שלא לשלם לאותו סוכן.

o   לעניין העברת הודעות של מבוטחים לחברת הביטוח - משמש סוכן הביטוח שלוחה של חברת הביטוח אלא אם הודיעה למבוטח בכתב לשלוח את הודעותיו לכתובת אחרת.

 


עמלת הסוכן

 

עמלת הסוכן משולמת ע"י חברת הביטוח כאחוז מוסכם מהפרמיות. לפי אחת הדעות נאסר עליו להתחלק בעמלתו עם מבוטחים שאינם בעלי רישיון סוכן.

 

איסור גביית דמי טיפול בעבור תביעה:

 

הפיקוח על הביטוח בדוח הפיקוח לשנת 2005  - סוכן ביטוח אינו רשאי לגבות תשלום בעבור טיפול בעניינים הקשורים בפוליסת הביטוח שהמבטחת מתגמלת אותו עליהם. נקבע כי הסוכן אינו זכאי לדרוש תשלום מהמבוטחים בגין טיפול בבקשות המוגשות על–ידו בשם מבוטח שכן אלו פעולות שחברת הביטוח מתגמלת אותו עליהן. גביית תשלום כאמור על–ידי סוכן הביטוח היא גבייה כפולה ואסורה.

 

בית המשפט - הרשם הבכיר מוהנד חליאלה מבית המשפט לתביעות קטנות בטבריה (תק (טב') 17165-12-14‏ ‏ יצחק אבנעים נ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ) דחה את תביעתו של מבוטח לחייב את חברת הביטוח לשלם לו סך של 2,270 ₪ בגין שכר טרחת הסוכן שהכין בעבורו דרישת תשלום נגד חברת הביטוח אשר ביטחה את רכבו שעבר תאונה.

 

"אם משיקולים של נוחיות מחליט המבוטח שצד שלישי יעשה פעולות פשוטות במקומו כנגד תשלום, הרי שהדבר נוגע לנוחיותו האישית של המבוטח בלבד ונוגד את חובת הקטנת הנזק."

 

ראו הסכם התקשרות מבטח עם סוכן

 


בחירת סוכן הביטוח

 

בחירתו של סוכן ביטוח שבידיו אתם מפקידים את תיק הביטוחים צריכה להיעשות בזהירות רבה. בעל מקצוע גרוע עלול להזיק יותר משהוא מועיל. בבחירת הסוכן יש לנקוט באותה מידה של הקפדה וזהירות כמו בבחירתו של עורך-דין או של רואה-חשבון. לפני ההחלטה רצוי לבקש המלצות מאנשים שאתם נותנים בהם אמון. ממליצים אפשריים יכולים להיות: עורך-דין המשפחה, הבנקאי, חברים, שותפים לעסקים או חברים לעבודה, קרובי משפחה וכן אנשים אחרים שדעתם נחשבת בעיניכם. התרשמות שלכם מדרך עבודתו של סוכן הביטוח שפונה אליכם חשובה לא פחות.

 

האם הוא מקפיד להגיש לכם הצעות בכתב או שחלק נכבד מזמן הפגישה מוקדש לשבחי עצמו וסוכנות הביטוח אותה הוא מייצג? האם הוא מתייחס לצרכים המיוחדים שלכם או מדבר באופן כללי ואתם חשים מבולבלים ואובדי עצות בעקבות הפגישה? זכרו שתורת הביטוח אינה כל-כך מסובכת ככלות הכל ואם את שתי תורות היחסות של איינשטיין אפשר להסביר באופן פשוט ומובן לכל נפש הרי שאת תורת הביטוח המבוססת על חלוקת הסיכון הצפוי ליחיד בין רבים על אחת כמה וכמה.

 


 דוגמה להתאמת ביטוח לצרכים

 

עבודתו של סוכן הביטוח מורכבת ואינה קלה. מעבר לשכנוע הלקוחות וההתמודדות השוחקת הנובעת מהתחרות הפרועה בשוק הביטוח, מוטל עליו לאתר את הצרכים הביטוחיים של כל לקוח ולהתאים לו כיסוי ביטוחי המתאים לאפשרויותיו הכלכליות. והרי כמעט לכל לקוח צרכים ביטוחיים מיוחדים משלו.

 

סוכן טוב לא ימהר למכור לכם את המוצר הסטנדרטי ויסתלק מהמקום לאחר גמר העסקה כאילו רודף אחריו רוצח שכיר של המאפיה, אלא לפני הכל ישוחח אתכם במטרה ללמוד את צרכי הביטוח המיוחדים. למשל, אם אתם מחזיקים תכשיטים יקרים בכספת בנק - יציע לכם ביטוח מיוחד לכיסוי תכשיטים בכספת בנק, ללקוח המחזיק כלי נשק יציע ביטוח מיוחד לכלי הנשק עצמו וביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי ותאונות אישיות בסכומים גבוהים. ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בסכומים גבוהים, יוצע גם לבעלי כלבים.

 


 חידוש אוטומטי

 

כל פוליסה נגמרת בתום תקופת הביטוח. חברת הביטוח אינה חייבת להודיע לכם על גמר הביטוח ואינה חייבת לחדש את הביטוח לתקופה נוספת. בפועל, נוהגים מרבית סוכני הביטוח לשלוח אליכם פוליסה לשנה נוספת בתום כל תקופת ביטוח. אתם אינכם חייבים לחדש את הביטוחים אצל הסוכן הנוכחי, באפשרותכם לבחור אם ברצונכם לחדש את הביטוח אצלו או לקבל הצעות גם מסוכנים אחרים לפני שאתם מחליטים. אם החלטתם שלא לחדש את הביטוח אצל הסוכן, מוטב שתודיעו לו על כך בדואר רשום לפני מועד החידוש וכמובן, אל תשכחו לבטל בבנק את הוראת הקבע שחתמתם לטובתו. בויכוח אשר עלול להתעורר במקרה שתדרשו לשלם את עלות החידוש האוטומטי על-ידי חברת הביטוח יכריעו העובדות הבאות: חידוש אוטומטי נחשב חידוש ללא שינוי בתנאים ובעלויות אצל אותה חברת ביטוח ובתנאי שהפוליסה כללה סעיף המאפשר חידוש אוטומטי לחברה. גם במקרה זה באפשרותכם להודיע לסוכן הביטוח מראש שאינכם מעוניינים בחידוש. ואם החידוש נערך בחברת ביטוח אחרת או בהרעת תנאים – באפשרותכם לא לשלם את הפרמיה בעבורו – אולם חשוב שתעשו את ההודעות על כך בסמוך לקבלת הפוליסה החדשה מסוכן הביטוח.

 


הסוכן הרצוי

 

סוכן הביטוח הרצוי הוא סוכן מנוסה העוסק במכירת ביטוחים כעיסוק בלעדי שמשרדו נמצא בקרבת מקום אשר יהיה בסביבה לכשיידרש. לפעמים רצוי להיזהר מסוכן העוסק במקצוע נוסף. כל סוג של ביטוח דורש התמחות מיוחדת ורישוי על-פי חוק. התכונות הנדרשות מסוכן הביטוח הן יושר, אמינות וידע מקצועי. לסוכן ביטוח ותיק המייצג ציבור גדול של מבוטחים יש השפעה רבה יותר בחברת ביטוח שתהיה לכם לעזר רב במקרה של תביעה בה תידרש התמודדות עם מחלקת התביעות של החברה. עם כל הרצון לעודד סוכנים חדשים ולעזור למתחילים, לסוכן ביטוח "ירוק", בדרך כלל, אין משקל רב בחברת ביטוח ובמקרה של תביעה מסובכת, יתכן ותצטערו על כך שלא בחרתם בסוכן מנוסה וותיק. אם לאחר בחירת הסוכן אתם בודקים את המחירים אצל סוכנים אחרים רצוי לא לשכוח ולבדוק גם את היקף הכיסוי הביטוחי שמוצע לכם.

 


סוכן הביטוח כיועץ

 

סוכן הביטוח יכול לשמש כיועץ. אולם רצוי לזכור, כי הסוכן משווק פוליסות שעוצבו על ידי חברות הביטוח אותן הוא מייצג ולא כל המוצרים הקיימים זהים וגם או מתאימים לצרכים המיוחדים של כל אחד ואחד מכם. לכן, לפני קבלת החלטה על רכישת ביטוח חדש אפשר להיעזר גם ביועצים אחרים כמו יועץ מס, מכר העובד בחברת ביטוח או עורך-דין.

 


 האם הסוכן מרמה?

 

לפעמים אתם מאשימים, שלא בצדק, את סוכן הביטוח ברמאות כאשר סוכן אחר מציע לכם ביטוח דומה במחיר יותר זול. חשוב שתדעו, כי מחיר הביטוח נקבע על-ידי חברת הביטוח ולא על-ידי הסוכן. שוק הביטוח הוא שוק חופשי ולמחיר הזול יכולות להיות סיבות שונות כמו למשל ביטוח מצומצם יותר, חוסר הערכה נכונה של הסיכון, מדיניות שיווק של חברת הביטוח. לפעמים הגורם למחיר הזול יותר הוא סוכן הביטוח המתחרה המוכן לוותר על חלק מעמלתו (הדרך החוקית לקבלת הנחה היא אך ורק כאשר ההנחה רשומה בפוליסה) כדי לערוך את עסקת הביטוח.

 


 איך  לא  להיות קורבן  לרמאי ביטוח

 

נהגי מוניות מתחנה מסוימת בתל-אביב למדו על בשרם את כדאיותו של המחיר הזול כאשר התגלה  כי "הסוכן"  שביטח אותם במחיר מוזל בביטוח חובה לא היה סוכן ביטוח כלל וכלל אלא מתחזה. חכמה שלאחר מעשה לא תועיל לאותם נהגים, אולם אפשר לעזור לכם להבחין בנקודות חשודות אשר אמורות להדליק בראשכם את הנורות האדומות. שימוש בחותמת בנק מזויפת או גנובה אפשר לגלות בהשוואת מסמכים שונים (שהרי מחתימים את כל המסמכים באותה חותמת עצמה) כאשר לכולם יש אותם סימני-ההיכר שיש לחותמת כמו פגם מסוים או שפשוף (אפשר לגלות על-ידי שימוש בזכוכית מגדלת או להגדיל על-ידי צילום המסמך החתום במכונת צילום). בביטוח עסקים גדולים כמו קבוצת נהגי מוניות נהוג ומקובל להיפגש עם מנהלים בכירים של חברת הביטוח עצמה - זכותם של הנהגים הייתה לדרוש פגישה עם פקיד בכיר במחלקת קבלת העסקים של החברה.

 

אם אתם חושדים בסוכן הביטוח אתם יכולים לבקש לערוך את הפגישה עמו במשרדי חברת הביטוח בשעות העבודה המקובלות. אפשר לבקש רישיון סוכן לבדיקה או לבדוק בלשכת סוכני הביטוח אם הסוכן הוא חבר לשכה (חברות בלשכת סוכני הביטוח אינה חובה). כיום תעודות לביטוח חובה מודפסות באמצעות המחשב בחברות הביטוח לכן כל תעודת חובה המודפסת במכונת כתיבה צריכה לעורר חשד.

 


 לקחת פוליסה מהסוכן

 

סוכנים אחדים אינם מוסרים את הפוליסה ללקוח כפי שמחייב החוק אלא שומרים את הפוליסה במשרדם. הלקוח אינו יכול לבדוק את תנאי החוזה ולפעמים גם אינו יודע באיזו חברת ביטוח הוא מבוטח או מתי הביטוח נגמר. במקרה של נזק נתון הלקוח לחסדיו של הסוכן. כמו כן נמנעת ממנו האפשרות להראות את הפוליסה לסוכן אחר אשר יכול אולי להציע מחיר נוח יותר או תנאים יותר טובים. לכן מומלץ לקחת את הפוליסה מהסוכן.

 


 פניית סוכן שלא הוזמן

 

אם סוכן ביטוח, שלא הוזמן על ידכם, פונה אליכם במקום עבודתכם או במקום מגוריכם, זכותכם על-פי חוק פיקוח על שירותים פיננסיים  (ביטוח) התשמ"א - 1981 להתחרט ולבטל את הביטוח תוך שלושה ימי עסקים מיום עשייתו (מבלי להביא בחשבון ימי שישי שאין עובדים בהם, שבתות וחגים) מבלי להינזק מבחינה כספית. החוק מחייב את סוכן הביטוח למסור לכם הסבר לגבי זכותכם זו.

 


 את מי מייצג הסוכן?

 

כל סוכן  ביטוח עובד, בדרך כלל, עם חברות ביטוח אחדות והוא מציע ללקוחותיו את מוצרי הביטוח הקיימים באותן חברות. החוק קובע, כי בעת המשא ומתן להתקשרות בביטוח (עבודת השכנוע של הסוכן) מייצג הסוכן את חברת הביטוח, הווה אומר, כל התחייבויות הסוכן מחייבות לאחר מכן את החברה.

לכן, חשוב מאוד לקבל מהסוכן את כל ההבטחות וההתחייבויות בכתב.

 

אתם רשאים לדרוש בכתב, כי הסוכן יהיה נציג שלכם ולא של חברת הביטוח ובמקרה כזה הבטחותיו של הסוכן אינן מחייבות את החברה אך אחריותו המקצועית כלפיכם גדלה. לסוכן המייצג את הלקוח בעת המשא ומתן להתקשרות בביטוח תהיה אחריות גדולה יותר כלפיו בכל הקשור בהתאמת הביטוח לצרכי הלקוח ובבחירת חברת הביטוח המתאימה.

 

 


 פרמיה ששולמה לסוכן ולא הועברה לחברה

 

החוק מאפשר לסוכן הביטוח לגבות את עלות הביטוח (הפרמיה) כאשר ההמחאות או הוראת הקבע בבנק רשומים על שמו. אם אינכם מייצג אתכם כלפי החברה בכל הנוגע להתקשרות בהסכם ביטוח). חשוב לשמור את הקבלות המעידות על התשלום כל עוד בוטחים בסוכן באפשרותכם לעמוד על כך כי ההמחאות או הוראת הקבע יירשמו על שם חברת הביטוח. לפי החוק, פרמיה ששולמה לסוכן הביטוח כאילו שולמה לחברה, אלא אם כן הודיעה לכם חברת הביטוח מראש לא לשלם לאותו סוכן. לכן, אם סוכן הביטוח גבה מכם פרמיה ולא העביר אותה לחברה קרוב לוודאי שאתם מבוטחים. (האמור בסעיף זה תקף גם באותם מקרים בהם סוכן הביטוח הביטוח תקף.

 

 


 מידע  ביטוחי שנמסר לסוכן

 

החוק הישראלי קובע, כי כל מידע שמסרתם לסוכן הביטוח, כאילו נמסר לחברת הביטוח עצמה. כלומר, אם סיפרתם לסוכן הביטוח על שתי פריצות שהיו אצלכם בשנה שעברה כאילו אמרתם זאת לפקיד  של חברת הביטוח. אם סוכן הביטוח לא העביר את המידע לחברת הביטוח מכל סיבה שהיא הרי שהוא זה ש"פשע" כלפי חברת הביטוח ואתם לא תינזקו (עניין זה נכון גם באותם מקרים בהם סוכן הביטוח מייצג אתכם כלפי החברה בכל הנוגע להתקשרות בהסכם ביטוח) . מה שחשוב הוא, לכן, לתת כל מידע בכתב ולהחתים את הסוכן על העתק שיישאר אצלכם כל עוד הביטוח המקורי או גם חידושו תקף.

 


טיפול הסוכן בתביעות

 

סוכן הביטוח אינו רשאי לגבות תשלום כלשהו עבור טיפול בתביעה יהא מסובך ומורכב ככל שיהיה. סוכן שדורש תשלום עובר עבירה לפי חוק לשכת עורכי-הדין ומסכן את רישיונו. כל מסמך אותו מסרתם לידי הסוכן כאילו נמסר לחברת הביטוח (אלא אם הודיעה לכם חברת הביטוח בכתב לשלוח את המסמכים לכתובת אחרת, למשל, כתובת המשרד הראשי של החברה). הסוכן אינו חייב לטפל בתביעות כלפי צד שלישי עקב פגיעה ברכב אך, בדרך כלל, הוא עושה זאת כשירות למבוטחים. מכל מסמך שנמסר לסוכן חשוב לשמור העתק.

 

 

 

 

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" © Copyright